Χρήστος Κοψαχείλης : Άγνωστη Χώρα – Φωτογραφίες

Εκδόσεις : Φωτοχώρος “Μικρή Σειρά”, 1997

 

Christos Kopsahilis : Terra Incognita – Photographs

Publisher : Photohoros, 1997

ISBN : 960-7404-07-06

  Χρήστος Κοψαχείλης : Jazz Reflections (Κατάλογος Έκθεσης)

Εκδόσεις : Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 1996

 

Christos Kopsahilis : Jazz Reflections

Publisher : Municipality of Athens, 1996

Χρήστος Κοψαχείλης :

Special days and Memmories, The Jazz Collections 

Εκδόσεις : KOAN, 1995

 

Christos Kopsachilis : 

Special days and Memmories, The Jazz Collections 

Publisher : KOAN, 1995

ISBN : 960-7586-17-4

 GRÈCE : UN THÉÂTRE D’OMBRES

Photos : Christos Kopsahilis

Publications Autrement, Serie Monde #39, 1989

ISSN : 0336-5816

 

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ

Εκδόσεις : Γνώση, 1990

 

PHOTOGRAPHY  CIRCLE

Publisher : Gnosi, 1990

ISBN : 960-235-366-X

 Φωτογραφικός Κύκλος 1988-2014

Εκδόσεις : Φωτοχώρος, 2014

 

Photography Circle 1988-2014

Publisher : Photohoros, 2014

ISBN : 978-960-7404-65-7